شکوفه

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 

 

هنوز در دل ما شور و زور بازوست

بیا درخت بکاریم ، باز روی زمین

بدون آنکه بگوئیم،

کی شکوفه دهد

و میوه ای که به بار آورد،

که خواهد چید.

بهار تازه نفس،خرم و دل افروز است

بیا خیال کنیم

تولد من و تو صبحگاه امروز است.

 

ژاله اصفهانی


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها